Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Защита и процесуално представителство на жертви на престъпления, съдействие и предявяване на искове за обезщетяване на жертви на престъпления; 

Права на обвиняемите в наказателното производство; 

Процесуално представителство на обвиняеми лица, непълнолетни извършители на престъпления; 

Правен контекст на трансграничната медиация, възможност за прилагане на възстановителни практики по наказателни дела; 

Разясняване на основни права на обвиняеми, свидетели по наказателни дела, съдействие и преглед на документацията при събиране на доказателства и връчване на документи; 

Екстрадиция, трансфер и транзит на осъдени лица. Защита в производства при издадена Европейска заповед за арест;