Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

В случай на домашно насилие не се колебайте да се свържите с мен.

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо Вас, от лица, с които се намирате в родствена връзка, сте били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Ако срещу Вас е извършен акт на домашно насилие, може да искате да бъде издадена заповед за защита или заповед за незабавна защита от компетентния съд. По този начин ще преустановите за в бъдеще последващи актове на домашно насилие и може да се върнете към нормалния начин на живот.