Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

В някои страни от ЕС трябва да съобщите за вашето присъствие на съответните власти в рамките на разумен период след пристигането си.

Те могат да ви наложат санкции, например глоба, ако не го направите.

Като наето лице в приемащата страна, трябва да регистрирате пребиваването си в съответния орган (често общината или местното полицейско управление) след първите 3 месеца.

Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация.

То потвърждава правото ви да живеете в приемащата страна.

Ще са ви необходими:

валидна лична карта или паспорт;

удостоверение за заетост или потвърждение от вашия работодател, че сте нает на работа;

ако сте самостоятелно заето лице — доказателство за вашия статут на самостоятелно заето лице.

Придобиване на право на постоянно пребиваване

Като гражданин на ЕС получавате автоматично право на постоянно пребиваване в друга страна от ЕС, ако сте живели законно в нея поне 5 години без прекъсване.

Ако отговаряте на това условие, можете да подадете заявление за документ за постоянно пребиваване, който потвърждава правото ви да живеете постоянно в съответната страна, без каквито и да е условия.

Този документ се различава от удостоверението за регистрация, което е задължително в много страни.

Документът за постоянно пребиваване не е задължителен. Въпреки това той може да ви е от полза при уреждането на различни административни формалности.

Властите вече нямат право да изискват от вас да доказвате, че имате работа, достатъчно средства, здравна осигуровка и т.н.

В някои специфични случаи можете да кандидатствате за документ за постоянно пребиваване преди да са изминали 5 години. Проверете дали отговаряте на изискванията.

Изгубване на право на постоянно пребиваване

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години. Постоянно пребиваване за членове на семейството от страни от ЕС.Същите права притежават и членовете на вашето семейство. Те също имат право на документ за постоянно пребиваване в държавата, в която са пребивавали законно с вас за период от 5 години без прекъсване.

Научете повече за правата на пребиваване в ЕС за членовете на вашето семейство.

Вижте също как да получите документ за постоянно пребиваване за членовете на вашето семейство от страни извън ЕС.