Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

В случай, че имате нужда от правни услуги по семейноправни въпроси с трансграничен ефект;

Имате или Ви предстои развод с международен елемент, то неминуемо ще бъдете изправени и пред въпроси относно родителската отговорност, а често и до нарушаване на установения от съда режим на лични отношения на единия родител с детето. 

Не са малко случаите на неправомерн поведение от страна на родителите, с което те задържат неправомерно детето при себе си или отказват да го върнат на другия родител.

В такава хипотеза много често за съжаление се наблюдават казуси, свързани с т.нар ,,отвличане на дете от родител" по смисъла на Хагските конвенции. 

В тази връзка се взима предвид обичайното местопребиваване на детето и на родителите, за да се определи правилно приложимото право и компететния орган.