Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Медиацията е алтернативен подход към традиционните методи за разрешаване на спорове. Тя е доброволна и неформална процедура за извънсъдебно решаване на спорове. Медиацията събира страните по спора с неутрална трета страна – медиатор, който изслушва и двете страни и им помага да постигнат взаимно приемливо разрешение. Медиацията позволява на страните, замесени в спора, да вземат активно участие в разрешаването на проблема си. На всяка страна се дава възможност да провери чувствата, да проучи фактите и обсъди възможните решения.

Видове конфликти подходящи за медиация:

граждански спорове;

парични спорове;

наследствени спорове;

потребителски спорове; 

трудови спорове;

спорове межди съседи; 

спорове между частен тъжител и обвиняем; 

училищни спорове;

спорове, които също подлежат на медиация и разяснение; 

 

В случай, че желаете медиация, моля пишете ми, за да изпратя необходимите документи за попълване. 

Един час медиация струва 60 лева.

Нейното отчитане става след започване на производството по медиация.