Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Бежанците са сред най-уязвимите групи от населението и се разглеждат като една от най-големите трагедии на човечеството в нашето време. Всъщност, причината за огромните потоци бежанци, почти винаги е случай на извънредна ситуация, отнасяща се до световните и локални войни, етнически и религиозни конфликти, диктаторски политически режими, придружени от брутално нарушение на основни човешки права, принуждаващи хората да напускат родината си, често без средства за препитание, за да избягат от тормоз и преследване.

В случай, че имате нужда от консултация и съдействие, ще се радвам да се свържете с мен за повече информация.