Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Ако желаете да спестите време, може някои от необходимите документи при покупко-продажба на имот да бъдат подадени изискани и онлайн. 

Електоронно могат да бъдат подадени искания за редица административни услуги, включитлено:

-удостоверение за семейно положение; 

-Скица на СОС;

-декларации по чл. 14 ЗМДТ;

-искане за издаване на удостоверение за липса на данъчни задължение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;

-искане за издаване на данъчна оценка за имот ;  

-справка в Имотния регистър и др. 

За преглед на Вашите документи, може да ползвате контактната форма. 

Електронно може да се:

регистрира фондация;

регистрира търговско дружество;

да се подаде ГФО;

да се регистрира чуждестранно физическо лице;

да се подаде коригиращи декларации по ЗМДТ за недвижим имот;

да се подадат данъчни декларации, да се заплатят осугуровки, данъци и др;

да се направят справки в Имотен регистър;

да се направят справки в Търговски регистър;

да се извършат административни услуги;

Редица други администативни услуги също могат да бъдат достъпени електронно, а Вие да спестите време и средства за това.

Има опция да бъдат изпратени някои документи с помощта на лицензиран пощенски оператор до Вашия дом или офис, в случай на необходимост.

 

За да спестите време, може да регистрирате фирма онлайн, както и да подадете заявление за промяна на обстоятелства в ТР електронно.

Ако сте заинтересовани, не се колебайте да се свържете с мен или с член от екипа на Адвокатско дружество ,,Хаджийски".

Работим и с колеги, които също са специалисти в дадената област. 

 

 

 

Name*
Email address*
Phone number
Message*