Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Ще изготвя необходимите документи за регистриране на вашата фирма.

От Вас се иска единствено да се свържите с мен.

С готовите документи откривате сметка в банка по Ваш избор.

Заверявате някои от документите при нотариус и ми давате всички документи подписани.

До 3 дни имате нова фирма.

В случай, че искате да прехвърлите дружествените си дялове или да напуснете дружество, в което участвате, също може да бъдат изготвени документите за това.

Правен съвет може да получите и ако имате въпроси относно:

наследяване на дружествени дялове;

налагане на запори върху дружествени дялове;

свикване на Общо събрание;

отмяна на решения на Общото събрание;

подаване на ГФО, декларация по чл. 38, ал. 1, т. 9 от Закона за счетоводството и др. ;

вписвания в ТР;

Ако желаете да бъде регистрирано ЮЛ с нестопанска цел, ще съдействам за изготвяне на необходимите документи и ще дам точни указания какво се иска от Вас.